Terapi workshop

Share

En terapi workshop er en kombination af terapi og egenrefleksion. I grupper på 5 deltagere arbejder vi med forskellige temaer, som har betydning for den enkelte. Tiden fordeles ikke ligeligt mellem deltagerne, men det er helt sikkert, at man lærer en del ved at spejle sig i andres problematik og i, hvordan den vendes.

En terapi workshop er en fantastisk mulighed for at få andre vinkler på sit problem. Det er en fantastisk mulighed for at få øjnene op for, at man aldrig er alene med sit problem – ofte tumler andre med de samme tanker og overvejelser. Hver deltager medbringer et tema, som man vil have fokus på under workshoppen, og alle deltager i processen.

En workshop varer 3½ time. De første 20 minutter mediterer vi, derefter er der ca 3 timers proces med en kort pause midtvejs, og så afslutter vi med 10 minutters stilhed, hvor nye indsigter kan lagre sig, inden vi går hver til sit.

Pris pr. workshop: 400,-/person

Share

Skriv et svar