Angst – mere handling, mindre snak

Share

Flere end 400.000 danskere lider af angst, ifølge officielle tal. Torso_0584Uofficielt er der tale om endnu flere. De fleste mennesker kender til angst, også den ukonkrete, irrationelle angst, der kan komme uden varsel, og de fleste håndterer angsten med afværgende tanke eller med at udfordre dét, vi har angst for – vi gør det alligevel.

Angst kan være en konsekvens af stress, men angst kan også komme helt uden forvarsel, angst kan være en konsekvens af ustabil opvækst, den kan gå i arv i familien, den kan være posttraumatisk. Kort sagt er der mange individuelle årsager til angst – og ofte er der mange årsager til angst, og som ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng.

Angst kan heldigvis behandles – og effektivt endda. I Norge har man gode erfaringer med et intensivt kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsforløb. Man udfordrer undgåelsesadfærd og hæmmende overbevisninger efter mottoet mere handling, mindre snak.

Forløbet var intensivt, og man konstaterede, at jo længere tid der gik mellem sessionerne, jo større var risikoen for tilbageskridt i behandlingen (klienten faldt tilbage i undgåelsesadfærd og hæmmende overbevisninger). Det er altså vigtig at få bevist, at angsten er irrationel og at få gentaget dette bevis igen og igen inden for kort tid. Tålmodighed og træning, er nøgleord.

Jo tidligere angsten erkendes, jo større chance for hurtig helbredelse. Tøv ikke med at påpege ændret adfærd hos en ven eller kollega – ofte er vi bange for at såre andre, men opmærksomhed å andres ve og vel er velbare næste kærlighed, og selvom vi tager fejl. Er det ikke?

Fysiske symptomer på angst kan være:

 • hjertebanken
 • sveden
 • rysten
 • vejrtrækningsbesvær
 • trykken for brystet
 • uro i maven (diarré)
 • svimmelhed
 • kulde- eller varmefølelse
 • sovende eller prikkende fornemmelser særligt i hænder og fødder

Ved sværere grader af angst kan man have:

 • uvirkelighedsfølelse
 • frygt for at miste selvkontrollen
 • dødsangst og besvimelsesfornemmelse
 • ‘katastrofetanker’, om hvad der vil ske med én selv eller de nærmeste
 • undvigelsesadfærd, hvor man flygter fra situationer eller steder
Share