Arbejde, identitet og overfrakker

Share

Louis og LeoHar du tænkt over, hvem du er, når du arbejder? Mange vil påstå, at de altid er den samme – det håber jeg ikke er rigtigt!

Når vi går på arbejde træder vi ind i en social sammenhæng med spilleregler, som er anderledes end udenfor arbejdspladsen. Der er formelle og uformelle krav til påklædning, frokostpausen er fastlagt til at vare en halv time, eller der kan være ikke-nedskrevne regler for, hvordan man kommunikerer med hinanden.

Der er sat nogle rammer ud fra den kultur virksomheden repræsenterer, og de rammer gør, at vi som medarbejdere kan være sammen på bedst mulige.

Hvis vi vil fungere på en arbejdsplads må vi tilpasse os rammerne, eller sagt på en anden måde, vi må tage en overfrakke på. Overfrakken er ikke nødvendigvis en falsk overfrakke, men blot en af mange sider af vores personlighed, vores arbejdsidentitet.

Arbejdsidentiteten er et billede på, hvilke forventninger omgivelserne har til dig, og hvilke du har til dig selv i arbejdsmæssig sammenhæng. Den er et udtryk for, hvilke personlige kvaliteter, du vælger at trække på, når du arbejder. Og det er forhåbentlig ikke de samme, som når du holder fri…. eller er det – husker du at lægge overfrakken, når du kommer hjem?

Share