Krise – hvad betyder krise?

Share

______________________________________________________________

Aldrig er ordet krise blevet anvendt så hyppigt som i de seneste år. Finanskrise, krise på boligmarkedet, krise på arbejdsmarkedet, eksportkrise, krise, krise, krise.

Også mennesket kan være i krise. Og ofte er mennesket ikke i krise, selvom det er dét ord, der bliver brugt til at beskrive tilstanden – man møder derimod blot modstand i livet. Modstand som skal og kan tackles, men som ikke nødvendigvis er lig med krise.

En krise er “… en reaktion – et gensvar – hos den enkelte på unormale, truende begivenheder eller krisesituationer, der indeholder tab eller trussel om tab af væsentlige livsværdier.” (Gyldendals psykologihåndbog)

Derudover skal følgende 3 aspekter altid være til stede

  1. krisen er udløst af en ydre begivenhed, der af den ramte fortolkes som et tab eller trussel om tab af noget for personen fundamentalt
  2. De normale problemløsningsmekanismer sættes ud af kraft og desorganisation og forvirring indtræder. Manglende handlekraft eller irrationel handlen er typisk
  3. Tilstanden er karakteriseret af følelsesmæssig oversvømmelse, voldsom gråd, diffust raseri og især angst er fremherskende.

(Gyldendals psykologihåndbog, 2005, p. 398)

En krise er kortvarig – heldigvis – og det er måden, man går gennem krisen på, der er afgørende for, om udbyttet bliver positivt eller negativt.

Share