Nysgerrighed – dyrk det!

Share

Figures_0582__________________________________________________________________________

At være nysggerig er en egenskab vi er forsynet med fra naturen, og som er med til at sikre vores udvikling og overlevelse. Vi kan være nysgerrige over nye udvilkingsmuligheder, vi kan være nysgerrige overfor andre mennesker, men vi kan også være nysgerrige overfor os selv.

Hvor ofte stopper du op i hverdagen, retter blikket indad, og spørger dig selv, “hvordan har jeg det lige nu, hvemer jeg lige nu, hvilken rolle har jeg lige nu, hvordan mærker jeg mig selv lige nu osv.?

Ikke så ofte, vel? Hverdagen kører for fuld fart. Der er arbejde at passe, madpakker at smøre, børn, der skal hentes og bringes (og hentes igen!), ægtefæller, der skal elskes, venskaber, der skal plejes – vi har travlt og har måske ikke tid til at kigge indad. Men hvor ville det være godt, hvis vi havde! Jeg er overbevist om, at vi ville være mindre stressede og mere nærværende, hvis vi blot lærte at stoppe op.

Stoppe op, trække vejret, mærke efter, reflektere, trække vejret igen, mærke efter igen, og tage stilling til, om det er godt at have det sådan her – lige nu.

Mindfulness er et fantastisk redskab til at træne nysgerrighed overfor os selv og andre, og flere og flere går også den vej. Og det er godt. Men det behøver ikke hedde noget bestemt eller være noget, du træner.

Hvorfor ikke blot stoppe op – lige nu – og være nysgerrig overfor dig selv. Spørg dig selv, ” hvordan har jeg det lige nu, hvordan mærker jeg mig selv, lige nu?”

Lad os dyrke nysgerrigheden 100%.

Share